Δήλωση εγγύησης

Αυτό το έγγραφο εγγύησης περιγράφεται λεπτομερώς με τους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης του iSEMC. Εάν υπάρχει ασυνέπεια ή αντίφαση, θα επικρατήσουν τα ακόλουθα.

Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση;

Με πλήρη διαβεβαίωση, το iSEMC εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα του είναι απαλλαγμένα από τυχόν ελαττώματα από την παραγωγή, τη χρήση υλικών και την κατασκευή. Η εγγύηση θα εφαρμοστεί εάν τα προϊόντα αντιμετωπιστούν σωστά και ακολουθούνται οι υποχρεωτικές ενέργειες προληπτικής συντήρησης όπως περιγράφεται στα τεχνικά έγγραφα.

Πόσο διαρκεί η κάλυψη;

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά αμέσως μετά την αποστολή των προϊόντων. Αυτό διαρκεί για μια τυπική περίοδο 24 μηνών. Υπάρχουν προϊόντα με μη τυπικές περιόδους εγγύησης.
Ωστόσο, οι επισκευές και τα αγορασμένα ανταλλακτικά ισχύουν εγγύηση 6 μηνών. Από τη στιγμή που αγοράστηκε το προϊόν, τα έκτακτα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται παρατεταμένη εγγύηση 12 ή 24 μηνών, η οποία απαιτεί επιπλέον χρέωση.

Τι δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση;

• Η εγγύηση δεν ισχύει για αναλώσιμα όπως μπαταρίες, ανεμιστήρες και φίλτρα. Το iSEMC θα διασφαλίσει ότι υπάρχει προμήθεια αναλώσιμων για τη διάρκεια της εγγύησης με χρέωση. Οποιαδήποτε ελαττώματα που προκύπτουν από ακατάλληλη ή ανέμελη χρήση ή αποτυχία τήρησης των οδηγιών που δίνονται στο τεχνικό έγγραφο δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση.

• Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αλλοίωση της αρχικής κατάστασης, ατυχήματος ή παράνομης χρήσης προϊόντων μέσω σύνδεσης ή χρήσης σε συνδυασμό με άλλο εξοπλισμό, συστήματα ή προϊόντα (υλικό ή / και λογισμικό) που δεν είναι συμβατά με το προϊόν.

• Παραβλέποντας τις απαιτήσεις εγκατάστασης κάνοντας διαφορετική δήλωση στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (όπως υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες, υπερτάσεις ισχύος, σκόνη)

• Το iSEMC δεν θα είναι υπεύθυνο για τυχόν δυσλειτουργίες, βλάβες ή ζημιές που προκαλούνται από φθορά ή οποιαδήποτε εξωτερική αιτία που είναι εκτός ελέγχου του iSEMC.

• Δεν θα είμαστε επίσης υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αμέλεια από τον πελάτη μας ή από τρίτους. Εάν οι σειριακοί αριθμοί ή οι προειδοποιητικές ετικέτες των προϊόντων αφαιρεθούν ή παραβιαστούν, αυτή η εγγύηση είναι άκυρη.

Τι θα κάνουμε

• Το iSEMC κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια παρέχει επιστροφή στην εγγύηση του κατασκευαστή και θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε ελάττωμα χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα ανταλλακτικά δωρεάν και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το iSEMC θα αναλάβει την κυριότητα των αντικατασταθέντων ανταλλακτικών ή / και εξαρτημάτων.

• Το iSEMC παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η ομάδα υποστήριξής μας είναι πολύ έμπειρη, οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να έχετε. Πείτε τους τι προσπαθήσατε να πετύχετε και θα σας συμβουλέψουν για τον πιο κατάλληλο τρόπο για να το κάνετε.

Παρακαλούμε διαβάστε τη σελίδα υποστήριξης στον ιστότοπό μας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας. Η σελίδα παρέχει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε από εσάς για να προχωρήσουμε.

Τι δεν θα κάνουμε;

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς και ασφάλισης ούτε θα πληρώνουμε τέλη εισαγωγής, δασμούς και φόρους όταν επιστρέφετε τα προϊόντα σε εμάς.
Τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε την τυπική υπηρεσία εγγύησης
Ακολουθήστε τη διαδικασία Επιστροφών RMA

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς και ασφάλισης ούτε θα πληρώνουμε τέλη εισαγωγής, δασμούς και φόρους όταν επιστρέφετε τα προϊόντα σε εμάς.
Τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε την τυπική υπηρεσία εγγύησης
Ακολουθήστε τη διαδικασία Επιστροφών RMA

* Τα προϊόντα διατηρούν την εγγύηση που αποκτήθηκε κατά την πώληση. Όταν ένα προϊόν υποβαθμιστεί σε «παλαιού τύπου», η εγγύηση είναι 12 μήνες, αλλά όταν πωλήθηκε προηγουμένως με 36 μήνες, αυτό θα διατηρηθεί για προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί. Τα πλαϊνά αεροπλάνα και οι κάρτες που περιλαμβάνονται σε ένα κεντρικό πλαίσιο που έχουν τυπική εγγύηση 36 μηνών διατηρούν την τυπική εγγύηση.
** Οι προσαρμογείς που περιλαμβάνονται με κάρτες γραφικών έχουν την ίδια περίοδο εγγύησης με την κάρτα

English English
Κέντρο υποστήριξης
Επικοινωνία

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Τεχνολογία LEMA Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος            Sitemap | Όροι και Προϋποθέσεις | Νομικός  | SSL