Όροι και Προϋποθέσεις

1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο:

1.1 Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ("οι Όροι", "οι παρόντες Όροι") μιας πώλησης Τεχνολογίας LEMA ("LEMA"), που αγοράστηκε από έναν Αντιπρόσωπο, μια εταιρεία A&D, μια ομάδα αγορών, έναν τελικό χρήστη, έναν πελάτη λιανικής ή οποιοδήποτε άλλο άλλη οντότητα ("ΑΓΟΡΑΣ")

1.2 Το LEMA μπορεί να αλλάξει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τυχόν παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί από την PURCHASER.

2. Ορισμοί:

2.1 Σε αυτούς τους Όρους οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

- Εργάσιμη ημέρα: Δευτέρα έως Παρασκευή. εκτός από τις τραπεζικές ή άλλες αργίες

- Συμβόλαιο: Η συμφωνία που συνήφθη όταν η LEMA συμφωνεί να παρέχει αγαθά στον ΑΓΟΡΑ με συμφωνημένη τιμή, και η οποία περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους

- Διεύθυνση παράδοσης: Η διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από την PURCHASER στη LEMA.

- Προϊόντα: Τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν από τον ΑΓΟΡΑ

- Τιμή: η τιμή των εμπορευμάτων όπως κοινοποιήθηκε από τη LEMA και στη συνέχεια συμφωνεί να παρέχει τα αγαθά στον ΑΓΟΡΑ

- LEMA: LEMA Technology, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κίνα, με κύριο αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας: +86 10 69412688

- ΑΓΟΡΑΣ: οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα που παραγγέλνει προϊόντα από την τεχνολογία LEMA

3. Εφαρμογή:

3.1 Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιεί η PURCHASER, εκτός εάν οι εναλλακτικοί όροι είναι ειδικά γραμμένοι και συμφωνημένοι. Δεν θα ισχύουν άλλοι όροι ή προϋποθέσεις.

 

4. Τιμολόγηση:

4.1 Όλοι οι τιμοκατάλογοι, τα φυλλάδια και οι κατάλογοι προορίζονται μόνο για οδηγό και η τιμή όλων των Αγαθών υπόκειται σε επιβεβαίωση από τη LEMA όταν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ υποβάλλει μια παραγγελία. Οποιαδήποτε προσφορά LEMA κάνει για την παροχή αγαθών σε ένα Ορισμένη τιμή θα παραμείνει ανοιχτή μόνο για 30 ημέρες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην προσφορά LEMA. Μετά την περίοδο αυτή, η προσφορά LEMA θα αποσυρθεί.

 

5. Παραγγελίες αγοράς:

5.1 Το συμβόλαιο για την προμήθεια αγαθών μεταξύ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ και LEMA θα συναφθεί όταν η LEMA ειδοποιήσει τον ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ για την τιμή των Αγαθών και των Όρων του παρόντος («παραγγελία») και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιθυμεί να προχωρήσει στην παραγγελία των Αγαθών.

5.2 Μπορείτε να στείλετε παραγγελίες αγοράς μέσω email στον αντιπρόσωπο πωλήσεών μας. Όλες οι παραγγελίες αγοράς πρέπει να περιλαμβάνουν: Τα πλήρη στοιχεία χρέωσής σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου τους. Πλήρεις πληροφορίες αποστολής (όπου θα πρέπει να σταλούν τα αγαθά) συμπεριλαμβανομένης της φυσικής διεύθυνσης, του υπεύθυνου επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου τους και τυχόν ειδικές απαιτήσεις παράδοσης (τα ειδικά αιτήματα παράδοσης ενδέχεται να επιβαρύνουν επιπλέον χρεώσεις αποστολής) και το απαιτούμενο εύρος ημερομηνιών παράδοσης (εξαιρετικά σημαντικό - δείτε παρακάτω )

Η ζητούμενη ημερομηνία παράδοσης είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο της παραγγελίας. Η αποτυχία υποβολής ημερομηνίας παράδοσης θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγγελία αποστολής μόλις είναι έτοιμη. Η ένδειξη μιας ημερομηνίας παράδοσης που είναι νωρίτερα από τους αναφερόμενους χρόνους παράδοσης για τα αντικείμενα της παραγγελίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή της παραγγελίας μόλις είναι έτοιμη. Εάν απαιτείται συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, υποδείξτε ένα εύρος ημερομηνιών που είναι αποδεκτές, καθώς ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παράδοση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να ληφθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αναφέρετε την ημερομηνία "όχι πριν", με την κατανόηση ότι η παραγγελία μπορεί να φτάσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την ημερομηνία αυτή και δεν θα φτάσει απαραίτητα την επόμενη μέρα.

5.3 Οι εντολές αγοράς που αναγνωρίζονται από τη LEMA δεν μπορούν να αλλάξουν ή να ακυρωθούν χωρίς τη συγκατάθεση του LEMA, η οποία συγκατάθεση μπορεί να εξαρτηθεί από τη συμφωνία του Πελάτη να πληρώσει αυξημένα ή πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την ζητούμενη αλλαγή ή ακύρωση, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του 25% (30% ) χρέωση ακύρωσης εάν η παραγγελία ακυρωθεί ή αλλάξει εντός τουλάχιστον τριάντα (XNUMX) ημερών πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης όπως αναγνωρίζεται. Τα προϊόντα με προσαρμοσμένες επιλογές δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να επιστραφούν.

6. Διανομή:

6.1 Όλα τα έξοδα παράδοσης θα πληρώνονται από τον ΑΓΟΡΑ, εκτός εάν η LEMA συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς.

6.2 Η παράδοση θα γίνεται στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Καμία παραγγελία δεν θα αναγνωριστεί ούτε θα διεκπεραιωθεί χωρίς επιβεβαιωμένη διεύθυνση παράδοσης.

6.3 Η LEMA δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στα Αγαθά που συμβαίνει κατά τη μεταφορά. Όλος ο κίνδυνος στα εμπορεύματα θα μεταβιβάζεται στον ΑΓΟΡΑ όταν τα εμπορεύματα εγκαταλείψουν την αποθήκη LEMA.

6.4 Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση δεν θα δίνει στον ΑΓΟΡΑ το δικαίωμα να παρακρατήσει την πληρωμή για να αρνηθεί την παραλαβή των Αγαθών, να λάβει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση ή να καταγγείλει τη Σύμβαση

6.5 Αποτελεί ευθύνη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να διασφαλίσει ότι υπάρχει ασφαλής επαρκής πρόσβαση στη Διεύθυνση Παράδοσης για τα Προϊόντα που έχει παραγγείλει ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, το βάρος και το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων που έχει παραγγείλει ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ. Εάν τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν δεν μπορούν να φορτωθούν λόγω ανεπαρκούς πρόσβασης, τα εμπορεύματα μπορούν να επιστραφούν στην αποθήκη εμπορευμάτων και Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετα τέλη αποθήκευσης εμπορευμάτων και πρόσθετα τέλη παράδοσης.

6.6 Αποτελεί ευθύνη του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να διασφαλίσει ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει μετρήσει την περιοχή στην οποία θα εγκατασταθούν τα Είδη (καθώς και όλες τις περιοχές πρόσβασης στην περιοχή εγκατάστασης) για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση λαμβάνοντας υπόψη

λάβετε υπόψη το μέγεθος, το βάρος και το μεγαλύτερο μέρος της παραγγελίας ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ.

6.7 Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν είναι παρών για να παραλάβει τα Αγαθά ή ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αρνείται παράλογα να παραλάβει τα Εμπορεύματα. Η LEMA μπορεί να χρεώσει το PURCHASER σε λογικά κόστη επιστροφής των εμπορευμάτων στην αποθήκη εμπορευμάτων, λογικό κόστος αποθήκευσης και εύλογες χρεώσεις για την παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή. Σε καμία περίπτωση η άρνηση αποστολής δεν αποτελεί ακύρωση παραγγελίας ή αξίωση ανάκτησης ή άρνησης πληρωμής για την παραγγελία.

7. ανωτέρα βία:

7.1 Ενώ η LEMA προσπαθεί να ολοκληρώσει όλες τις παραγγελίες εντός των αναφερόμενων χρόνων παράδοσης, ορισμένες περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο της LEMA ενδέχεται να το αποτρέψουν. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιά, πλημμύρες, βίαιες καταιγίδες, υπηρεσίες που διακόπτουν εργασιακές διαφορές, αποκλεισμούς, δυσκολίες μεταφοράς, αστοχία μηχανημάτων, αθέτηση υποχρεώσεων προμηθευτών, αποτυχία προμηθευτών να παράσχουν αγαθά ή εξαρτήματα ή παρόμοιες δυσκολίες. Εάν προκύψουν τέτοιες περιστάσεις. Η LEMA θα έχει το δικαίωμα και θα έχει χρόνο να (i) αναζητήσει εναλλακτικές ρυθμίσεις με τον Αγοραστή, (ii) να μην παρέχει πλέον τα Αγαθά και να παρέχει στον ΑΓΟΡΑ πλήρη επιστροφή χρημάτων ή (ii) να παρέχει τα Αγαθά μόνο όταν το επιτρέπουν οι σχετικές περιστάσεις

 

8. Όροι πληρωμής:

8.1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συμφωνεί να πληρώσει την τιμή, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν άλλες χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί. Συνιστούμε στον PURCHASER να χρησιμοποιεί την Τηλεγραφική μεταφορά (T / T) ως την πιο συνηθισμένη μέθοδο στην Κίνα, εάν ο PURCHASER θέλει να εφαρμόσει άλλους όρους πληρωμής, όπως Επιστολή πίστωσης (L / C άμεσα) ή Έγγραφα έναντι πληρωμής άμεσα ( D / P άμεσα), ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να επιβεβαιώσει με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών μας πριν από την παραγγελία.

8.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι όροι πληρωμής για τα Αγαθά θα είναι το 70% της τιμής που έχει πληρωθεί εκ των προτέρων κατά τη στιγμή της παραγγελίας και το υπόλοιπο πληρωμής που οφείλεται πριν από την ημερομηνία αποστολής. Η παραγωγή της παραγγελίας δεν θα αρχίσει έως ότου ληφθεί η πρώτη προκαταβολή 70%. Εάν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν σε ειδικούς χρόνους παράδοσης προϊόντος για 4 εβδομάδες ή λιγότερο, η πλήρης πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά την παραγγελία.

8.3 Τυχόν όροι διαφορετικοί από τους όρους που αναφέρονται στο σημείο 8.2 εδώ απαιτούν εγκεκριμένη αίτηση πίστωσης από τη LEMA.

8.4 Όλα τα τιμολόγια είναι πληρωτέα στο τέλος του εγγεγραμμένου γραφείου LEMA / ή μέσω του τραπεζικού λογαριασμού όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο. Σε περίπτωση μη πληρωμής έως την ημερομηνία λήξης.

Η LEMA δικαιούται (i) να λαμβάνει από τον αγοραστή τόκο 1% ανά μήνα για όλα τα εκκρεμή ποσά (ii) να λάβει από την PURCHASER ένα επιπλέον ποσό 10% όλων των εκκρεμών ποσών ή 100 $ (όποιο είναι μεγαλύτερο). ή / και (iii) να αναστείλει ή / και να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση όλες τις συμφωνίες με τον ΑΓΟΡΑ (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) χωρίς αποζημίωση ή επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί βάσει αυτών των συμφωνιών.

8.5 Η Visa, η MasterCard και η Western Union γίνονται δεκτές με κόστος επεξεργασίας 3.75%.

8.6 Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται σε αμερικανικά κεφάλαια.

 

9. Ελαττώματα και παράπονα:

9: 1 Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να επιθεωρήσει αμέσως τα εμπορεύματα κατά την άφιξη at τη διεύθυνση παράδοσης.

9.1.1 ΒΗΜΑΤΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

(i) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όσα χαρτοκιβώτια αναφέρονται στην απόδειξη παράδοσης. Εάν εντοπιστεί κάποια έλλειψη, σημειώστε ακριβώς πόσα χαρτοκιβώτια είναι σύντομα στην απόδειξη παράδοσης του μεταφορέα και ζητήστε από τον οδηγό να σημειώσει την έλλειψη στο αντίγραφο σας.

(ii) ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ

Εάν η ζημιά είναι ορατή, σημειώστε αυτό το γεγονός στην απόδειξη παράδοσης και ζητήστε από τον οδηγό να σημειώσει με σαφήνεια τη ζημιά στο αντίγραφο σας. Εάν υποψιάζεστε ότι τα περιεχόμενα του χαρτοκιβωτίου ενδέχεται να είναι κατεστραμμένα, επιμείνετε στο πρόγραμμα οδήγησης να παραμείνει παρόν ενώ ανοίγετε το κουτί και να ελέγχετε από κοινού τα περιεχόμενα. Τυχόν κρυφές ζημιές που ανακαλύφθηκαν θα πρέπει επίσης να αναγράφονται στην απόδειξη παράδοσης και στο αντίγραφό σας. Φροντίστε να διατηρήσετε το αντίγραφο.

(iii) ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ

Όλα τα χαρτοκιβώτια πρέπει να ανοίγουν και να επιθεωρείται το περιεχόμενο για πιθανή κρυφή ζημιά.

(iv) ΕΚΘΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ LEMA ΑΜΕΣΑ (+86 10 69412688)

Εάν εντοπιστεί ζημιά, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στο LEMA. Η αποτυχία αναφοράς κρυφής ζημίας εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αξίωσης από τον αερομεταφορέα και τυχόν έξοδα αντικατάστασης μπορεί να είναι δική σας ευθύνη.

9.1.2 ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

(i) ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΗΨΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι τα κατεστραμμένα αντικείμενα δεν έχουν μετακινηθεί από την περιοχή λήψης. Επιτρέψτε στον επιθεωρητή να επιθεωρήσει τα κατεστραμμένα αντικείμενα, χαρτοκιβώτια, υλικά εσωτερικής συσκευασίας και φορτίο φορτίου. Φροντίστε να διατηρήσετε την απόδειξη παράδοσης, καθώς θα χρειαστεί ως δικαιολογητικό κατά την υποβολή της αξίωσης.

(ii) ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε δηλώσεις του επιθεωρητή σχετικά με την έκθεση, μην την υπογράψετε. Εκτός εάν οι επισκευές θα είναι απολύτως ικανοποιητικές, βεβαιωθείτε ότι ο επιθεωρητής ζητά αντικατάσταση στην έκθεση επιθεώρησης. Ένα νέο αντικείμενο μπορεί να παραγγελθεί μόνο εάν η αναφορά καθορίζει "αντικατάσταση".

(iii) ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ακόμα κι αν η επιθεώρηση έχει ολοκληρωθεί, τα κατεστραμμένα αντικείμενα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να απορριφθούν χωρίς γραπτή άδεια από τον μεταφορέα ή το LEMA. Αφού διευθετηθεί η αξίωση, ο μεταφορέας θα παραλάβει τα κατεστραμμένα αντικείμενα ή θα στείλει μια επιστολή που θα σας ζητά να διαθέσετε τα εμπορεύματα.

9.2 Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ έχει οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τη φύση, την ποσότητα, την ποιότητα ή την εξωτερική κατάσταση των Αγαθών ή οποιαδήποτε άλλη καταγγελία για τα Αγαθά που είναι λογικά προφανές. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να ενημερώσει το LEMA κατά τη στιγμή της παράδοσης και να το εγγράψει στο πρωτότυπο αντίγραφο των εγγράφων μεταφοράς ή / και της έκθεσης παράδοσης.

9.3 Εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ έχει οποιαδήποτε παράπονα για οποιοδήποτε μη ορατό ελάττωμα στα Αγαθά. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ πρέπει να συμβουλεύει αμέσως το LEMA για την ανακάλυψη του ελαττώματος. Οποιαδήποτε επιστροφή των εμπορευμάτων υπόκειται στη γραπτή συμφωνία της LEMA.

9.4 Η αποδοχή των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπόκειται πάντα στη διακριτική ευχέρεια της LEMA και δεν υποδηλώνει ότι η LEMA συμφωνεί να φέρει το κόστος της επιστροφής. Η ύπαρξη καταγγελίας δεν απαλλάσσει τον ΑΓΟΡΑ από την υποχρέωση του ΑΓΟΡΑΣΤΗ να πληρώσει το Τιμή την αναφερόμενη προθεσμία.

9.5 Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής εμπορευμάτων εάν:

(i) Το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του PURCHASER ή είναι εξατομικευμένο σε PURCHASER. ή (ii) Ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ παρενέβη ή τροποποίησε τα Αγαθά με οποιονδήποτε τρόπο.

10. Διατήρηση:
· 10.1 Μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής, η LEMA διατηρεί την κυριότητα των αγαθών και τα αγαθά πρέπει να διατηρούνται στην αρχική τους κατάσταση.
10.2 Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η LEMA έχει το δικαίωμα να ανακτήσει τα αγαθά από την PURCHASER με κίνδυνο και κόστος της PURCHASER και χωρίς προειδοποίηση.
11. Τερματισμός:

11.1 Εάν η PURCHASER δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του PURCHASER βάσει της Σύμβασης ή συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις που αναφέρονται παρακάτω, η LEMA θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα πρέπει να πληρώσει για όλα τα Αγαθά που έχουν ολοκληρωθεί μέσω της παραγωγής που έχει αποσταλεί (ή έχει προγραμματιστεί να αποσταλεί) στην ΑΓΟΡΑ και θα πληρώσει για όλες τις ζημίες, με απόλυτο σταθερό ελάχιστο 30% της συμφωνηθείσας τιμής (ή στην περίπτωση παραγγελιών με προσαρμοσμένα προϊόντα ή προϊόντα που κατασκευάζονται σε μη τυπική ή προσαρμοσμένη διαμόρφωση, 50% της συμφωνημένης τιμής).

12. Εγγύηση:

12.1 Η LEMA προσφέρει στον αγοραστή περιορισμένη εγγύηση προϊόντος για όλα τα προϊόντα. Από την ημερομηνία αγοράς, η εγγύηση της LEMA καλύπτει τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  • Εγγύηση 3 ετών για προϊόντα βιομηχανικού επιπέδου

Ελεγκτής τοίχου βίντεο: Σειρά VK / Σειρά VK Lite-B / Σειρά VK Lite-S / Σειρά NP Pro

Matrix Switcher: Σειρά MT / Σειρά AM

 

  • Εγγύηση 2 ετών για προϊόντα εμπορικού επιπέδου

Ελεγκτής τοίχου βίντεο: Σειρά CR, Σειρά CS, Σειρά CE, Σειρά CL, Σειρά ΤΚ, Σειρά TM, Σειρά TS

 

  • Εγγύηση 1 έτους για προϊόντα προβολής και άλλα

Οθόνη LCD, Οθόνη LED, Επέκταση AV, Διαχωριστής, Επεξεργαστής περιστροφής βίντεο, Επεξεργαστής επικάλυψης υποτίτλων, Επεξεργαστής γεωμετρικής διόρθωσης, Μετατροπέας, Καλώδιο, Βραχίονας

 

12.2 Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ειδοποιεί αμέσως τη LEMA όταν ανακαλύψει οποιοδήποτε ελάττωμα στα Αγαθά που οφείλεται άμεσα σε σφάλμα σχεδιασμού ή κατασκευής. Τυχόν πρόσθετα έξοδα διεκδίκησης βάσει αυτής της εγγύησης, όπως φόροι και έξοδα αποστολής, βαρύνουν τον ΑΓΟΡΑ. Κατά την υποβολή αξίωσης εγγύησης, η LEMA θα ερευνήσει το φερόμενο ελάττωμα στα Αγαθά. Εάν τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δείξουν ότι τα Αγαθά είναι ελαττωματικά ως αποτέλεσμα σχεδιασμού ή κατασκευής LEMA, τα Αγορασθέντα Προϊόντα θα αντικατασταθούν πλήρως ή εν μέρει από Προϊόντα παρόμοιας φύσης και ποιότητας.

12.2 Καμία εγγύηση δεν θα ισχύει στις ακόλουθες μη περιορισμένες περιπτώσεις:

(α) Οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση ή κατάχρηση των Αγαθών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες LEMA σχετικά με τη χρήση των Αγαθών,

β) τυχόν έλλειψη συντήρησης των εμπορευμάτων ·

(γ) Εάν τα Αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπό για τον οποίο δεν προορίζονταν

(δ) εάν ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παραβλέψει οποιονδήποτε όρο από αυτούς τους Όρους.

12.3 Σε περίπτωση που η LEMA πραγματοποιήσει επισκευές, η εγγύηση περιορίζεται σε αυτές τις επισκευές που η LEMA συμφώνησε να εκτελέσει ή τυχόν ανταλλακτικά LEMA που συμφωνήθηκε να προμηθεύσει στη Σύμβαση. Η LEMA θα χρεώσει τον ΑΓΟΡΑ για όλες τις προσαρμογές, επισκευές, αλλαγές και / ή επεκτάσεις, εκτός εάν συμφωνήθηκαν ως μέρος της αρχικής Σύμβασης.

12.4 Οι προσαρμοσμένες παραγγελίες δεν μπορούν να ακυρωθούν μόλις τεθούν σε παραγωγή.

13. Πνευματική ιδιοκτησία:

13.1 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την εκτέλεση τελωνειακών παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένων ή σχετικών με σχέδια, κείμενα και σχέδια, θα παραχωρηθούν με την παρούσα άδεια από την ΑΓΟΡΑ στην LEMA σε μη αποκλειστική, παγκόσμια βάση. Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα ολοκληρώσει όλες τις πράξεις και θα συνάψει οποιεσδήποτε συμφωνίες είναι απαραίτητες για να συμμορφωθεί με την παρούσα ρήτρα.

13.2 Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣ εγγυάται ότι η κατασκευή, παραγωγή και τελική παράδοση των Αγαθών δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποζημιώνει το LEMA έναντι όλων των αξιώσεων τρίτων που προκύπτουν από κάθε ισχυρισμό περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. και ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ θα αποζημιώνει το LEMA για ζημία (τόσο άμεση όσο και έμμεση) που θα υποφέρει το LEMA. Ως Όρος της Σύμβασης, η PURCHASER συμφωνεί να επιτρέψει στη LEMA να χρησιμοποιεί εικόνες των Αγαθών όπως είναι εγκατεστημένες στην τοποθεσία της PURCHASER για το χαρτοφυλάκιο μάρκετινγκ και προώθησης της LEMA. Επιτρέποντας στη LEMA να χρησιμοποιεί εικόνες και εικόνες των Αγαθών, η PURCHASER θα μεταβιβάσει αυτόματα στη LEMA άδεια χρήσης αυτών των εικόνων χωρίς περιορισμό με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών LEMA.

14. Καμία ευθύνη για επιχειρηματικές απώλειες:

14.1 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η LEMA αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με τα Αγαθά. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα της PURCHASER ως καταναλωτή.

2 Το LEMA δεν θα φέρει ευθύνη, στη σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αμέλειας), προ-συμβολαίου ή άλλων παραστάσεων (εκτός από δόλιες ή αμελείς ψευδείς δηλώσεις) ή διαφορετικά εκτός ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους για: (i) οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απώλειας εσόδων, κερδών, συμβάσεων, επιχειρήσεων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων) · ή (ii) οποιαδήποτε απώλεια καλής θέλησης ή φήμης · ή (iii) τυχόν ειδικές ή έμμεσες απώλειες που υπέστη ή υπέστη αυτό το μέρος που προκύπτει από ή σε σχέση με τις διατάξεις οποιουδήποτε θέματος σύμφωνα με τους Όρους.
15. Γενικά:
15.1 Εκχώρηση από τον ΑΓΟΡΑ: Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν μπορεί να μεταβιβάσει το όφελος της σύμβασης ή οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει αυτής σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της LEMA.
15.2 Εκχώρηση από την Εταιρεία: Η LEMA δικαιούται να εκχωρήσει το όφελος της Σύμβασης και τυχόν χρεώσεις βάσει της Σύμβασης.
15.3 Υπεργολαβία: Η LEMA μπορεί να αναθέσει υπεργολαβικά τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης.
15.4 Μη έγκυροι όροι: Κάθε ένας από τους όρους της σύμβασης είναι ξεχωριστός και διαχωρίσιμος και εάν κάποιος όρος θεωρηθεί άκυρος ή άκυρος, θα διαγραφεί και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.
15.5 Απαλλαγές: Η LEMA μπορεί περιστασιακά, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της LEMA, να αποφασίσει να μην ασκήσει ή να περιμένει πριν ασκήσει δικαιώματα LEMA. Εάν η LEMA το πράξει, η LEMA εξακολουθεί να δικαιούται να επιμείνει στους αυστηρούς όρους της Σύμβασης σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία.
15.6 Νόμος και δικαιοδοσία: Η σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και τα δικαστήρια του Πεκίνου έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.
English English
Κέντρο υποστήριξης
Επικοινωνία

Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Τεχνολογία LEMA Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος            Sitemap | Όροι και Προϋποθέσεις | Νομικός  | SSL